Vyhlásenie o zodpovednosti

Všetky informácie uvedené spoločnosťou Green Sisters, s.r.o. a Initia, s.r.o. slúžia len na vzdelávacie účely. Tieto informácie nemožno chápať ako odborné rady, ani s nimi tak zaobchádzať. Tieto všeobecné informácie sú poskytované tak, ako sú, bez toho, aby sme za ne dávali akékoľvek záruky, či už výslovné alebo implicitné. Green Sisters s.r.o. a Initia, s.r.o. vo vzťahu k informáciám o zdraví neposkytujú žiadne záruky. Nesmiete sa spoliehať na tieto informácie ako na alternatívu rád od svojho lekára alebo iného odborníka poskytujúceho zdravotnícku starostlivosť. Ak si myslíte, že trpíte alebo by ste mohli trpieť akoukoľvek zdravotnou ťažkosťou, mali by ste vyhľadať okamžitú lekársku pomoc. Nikdy neodkladajte vyhľadanie lekárskej pomoci, neodmietajte lekársku pomoc alebo neprerušujte liečbu predpísanú vašim lekárom na základe informácií, ktoré ste našli na našich webových stránkach, v našich článkoch, alebo ktoré sme vám poskytli. Žiadna z týchto informácií nie je určená ako náhrada lekárskej diagnózy a nemožno takúto informáciu považovať za lekársku radu či odporúčanú liečbu. V prípade, že zvažujete vykonať akúkoľvek zmenu vo svojom životnom štýle, strave alebo výžive, obráťte sa najprv na svojho lekára alebo iného odborníka poskytujúceho zdravotnícku starostlivosť.

Predaj CBD (kanabidiol) na vnútorné použitie je na Slovensku možný len na základe predpisu od lekára a je možné kúpiť ho v lekárni. Predaj CBD určeného na vonkajšie použitie je možný aj mimo lekárne. V rámci novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch (z. č. 139/1998 Z.z.) bol kanabidiol (CBD) vyradený zo zoznamu zakázaných látok a je legálny. Všetky nami predávané produkty sú určené podľa svojej povahy jedine na vonkajšie použitie, k pestovateľským účelom, k ďalšiemu spracovaniu, na výskum, alebo ako zberateľské predmety.

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto odkazy uvádzame iba pre vašu informáciu a žiadnym spôsobom nepodporujeme žiadnu z týchto webových stránok. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok tretích strán, ani vo vzťahu k informáciám na týchto webových stránkach uvedených neposkytujeme žiadne záruky. V prípade, že sa rozhodnete na tieto webové stránky tretích strán pripojiť či akýmkoľvek spôsobom spoliehať na informácie tam uvedené, robíte tak na vlastné riziko.

Naše webové stránky nepodporujú, neschvaľujú ani neobhajujú dovolené či nedovolené užívanie omamných alebo psychotropných látok. Všetky informácie uvedené na našich webových stránkach, ako aj informácie, ktoré sú prostredníctvom nich poskytované, slúžia len na vzdelávacie účely. Green Sisters, s.r.o. a Initia, s.r.o. nemôžu niesť zodpovednosť za obsah na webových stránkach tretích strán, na ktoré poskytuje odkazy, ak takýto obsah podporuje, schvaľuje alebo obhajuje užívanie omamných alebo psychotropných látok či iné nezákonné činnosti. Green Sisters, s.r.o. a Initia, s.r.o. nemôžu niesť zodpovednosť za akékoľvek nevhodné či nesprávne využitie informácií alebo služieb poskytovaných našimi webovými stránkami a zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za takéto použitie informácií či služieb tu poskytovaných.

 

Doplnky a vitamíny

Čaje a káva

Tradičné čínske produkty

CBD oleje

Kvety konope

Vaporizácia

Príslušenstvo

Maste a kozmetika